Ing. arch.Milan Novák, ARCHKANC-projektová činnosť